اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده

احراز صلاحیت 8 نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری

سایت استان: طبق اخبار غیر رسمی که از طریق خبرگزاریهای کشوری منتشر شده است صلاحیت 8 نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری یازدهم از سوی شورای نگهبان احراز شده است. هر چند این اخبار به صورت غیر رسمی منتشر شده اما کارشناسان معتقدند این خبر در طی روزهای آینده به صورت رسمی تایید خواهد شد. به […]

پربازديد