اسامی کاندیداهای شورای شهر گچساران

اسامی کاندیدا های ثبت نام کرده برای شورای شهر گچساران

سایت استان: اسامی کاندیدا های ثبت نام کرده در انتخابات شورای شهر گچساران به همراه مدرک تحصیلی آنها به شرح زیر می باشد. باید دید صلاحیت کدام یک از این افراد تائید می شود و در نهایت از بین این کاندیدا ها چه کسانی به شورای شهر گچساران راه پیدا خواهد کرد. ۱ داود پولادی […]

پربازديد