اسامی کاندیدای شورای شهر باشت

اسامی کاندیداهای شورای شهر باشت

سایت استان: اسامی کاندیداهای ثبت نام کرده در انتخابات شورای شهر باشت به شرح زیر می باشد. در ابتدا باید صلاحیت افراد ذیل مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت از بین کاندیدا های تأیید صلاحیت شده ۵ نفر به شورای شهر باشت راه پیدا خواهند کرد. احمدی زاده حبیب اله آذربخت هما بلادی پور […]

پربازديد