اسامی کاندیدهای شورای شهر دهدشت

اسامی 63 نفر از کاندیداهای احتمالی شورای اسلامی شهر دهدشت

سایت استان: با آغاز سال جدید و نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهر وروستا فعالیتهای نامزدهای احتمالی در شهرها وروستاها شکل جدیدی به خود گرفته است.  ستاد هیئت نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا شهرستان کهگیلویه نیز در جدید ترین گزارش خود تازه ترین لیست نامزدهای احتمالی شورای اسلامی شهر […]

پربازديد