استاندار بومی کهگیلویه و بویراحمد

اجماع نمایندگان در حمایت از گزینه بومی قابل تحسین است

سایت استان: یک کارشناس فرهنگی و رسانه ای در خصوص اخبار تعیین استاندار بومی کهگیلویه و بویراحمد، گفت: ابتدا وظیفه دارم به عنوان فرزندی کوچک از قوم بزرگ و اصیل لر از خدمات صادقانه و دلسوزانه آقای دکتر سید حسین صابری در طی یکسال خدمت و تا روزی که در این استان تشریف دارند تشکر […]

پربازديد