استان‌ها

تمرکززدایی از قدرت با تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها

دولت تدبیر و امید در سلسله برنامه‌ها و تصمیم‌های راهگشای خود در اقدامی شجاعانه دستوری را صادر کرد که به عقیده بسیاری از صاحبنظران و تجربه مدیریتی سال‌های پس از انقلاب اسلامی تاکنون یکی از متناسب‌ترین تصمیم‌ها در راستای تمرکززدایی و چابک سازی در بدنه دولت به شمار می‌رود.

پربازديد