استخدام نیرو

جذب نیرو در شهرداری قانونی بوده است

شهرداری یاسوج در پی انتشار خبری با تیتر”دست های پنهان شورای شهرداری در استخدام های بدون ضابطه شهرداری” ،جوابیه ای در پاسخ به ادعای برخی اعضای شورای شهر مبنی بر استخدام های غیر قانونی، برای سایت استان ارسال کرده است. متن کامل این جوابیه در زیر می آید: “در پی انتشار خبری در سایتهای خبری […]

پربازديد