اسحاق رهنما

تاملی در واژه “قاعده انصاف”

سایت استان: اسحاق رهنما* نوشتن از قاعده انصاف، یا قاعده ” آنچه را که برای خود می پسندی ، برای دیگران هم بپسند و آنچه را که نمی پسندی، نپسند” ، نوشتن از یکی از کلیشه ای ترین مفاهیم است. کلیشه مفهومی است که ساده به نظر می رسد . فرد تصور می کند که […]

پربازديد