اسحاق مرادیان

رتبه جالب توجه یک دانشجوی هم استانی در انتخابات مجلس تهران

در رقابت های اخیر انتخاباتی تهران یکی از هم استانی هایمان که هیچگونه خبری از وی در اخبار روز انتخابات استان و حتی لیست های منتشر شده در تهران وجود نداشت و حتی در خبر اخیر سایت نیز اسم ایشان درج نشده بود، حضور خاصی داشته اشت.

پربازديد