اسدالله رازانی

رد پای یک کهگیلویه بویراحمدی در انتصاب استانداران

با انتصاب استاندار جدید کرمانشاه نکات جالبی به دست آمد.

پربازديد