اسداله الوندی زاده

“نقدی بر مسکن مهر”

سایت استان: اسداله الوندی زاده* مسکن به عنوان سرپناه از دیر باز مورد توجه بشر بوده است و به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی انسان بشمار می رود. در اصل چهل سوم قانون اساسی ایران نیز بر تأمین مسکن در کنار پوشاک، بهداشت، آموزش و … به عنوان یک نیاز اساسی تأکید شده است […]

تأملی بر ساختار اقتصاد شهری در یاسوج

سایت استان: اسداله الوندی زاده علی رغم افزایش تدریجی امکانات رفاهی در روستاهای شهرستان بویراحمد به نظر می رسد موج افزایش مهاجرت از روستا به شهر در سالهای اخیر افزایش یافته، که این به عنوان یک خطر جدی متوجه آینده شهر یاسوج است. امروزه غالب کشورها سعی دارند تا با ایجاد تمهیداتی جلوی مهاجرت از […]

پربازديد