اسدخان

گرمسیر ما را غم گرفته، به سرحد شما شبنمی هست؟

سایت استان: نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی یادداشتی را در وصف “کی عطا طاهری در وب سایت خود منتشر کرده است که در پی می آید: به نام خدا آن عاشقان شرزه که به شب نزیستند رفتند و شهر خفته ندانست کیستند فریادشان تموج شط حیات بود چون آذرخش در سخن […]

پربازديد