اسفند 94

در اردوگاه اصولگرایان کهگیلویه چه می گذرد؟

در حالی که تنها ۱۰۰ روز به انتخابات مجلس باقی مانده است کمپین اصولگراها، برخلاف اصلاحطلبان تندتر و رو به جلو سپری می شود. کمپینی با کاندیداهای پر شمار که هریک گوشه‌ای را برای فعالیت برگزیده است.

پربازديد