اسلام پناهنده

گوشت فاسد مرغ 12 عقاب را مسموم کرد

رییس محیط زیست شهرستان بویراحمد از تلف شدن ۱۲ بهله عقاب از نوع صحرایی در این شهرستان خبرداد. اسلام پناهنده افزود: ۱۲ بهله عقاب از نوع صحرایی بعلت مصرف ضایعات مرغ تلف شده صنعتی دچار مسمومیت و تلف شدند. وی اظهارکرد: یک بهله عقاب نیز درمان و در طبیعت رها شده و یک بهله نیز […]

پربازديد