اسماعیل آذری

نشست انتقادی فعالیت های طلبگی

سایت استان: اسماعیل آذری نژاد چندین ماه است جمعی  ۸نفره از طلبه ها ( انهایی که صاحب مسجد و منبر هستند) یک شنبه ها بعد از نماز مغرب و عشا ، در دهدشت باهم نشستی برگزار می کنیم وبه قول معروف نقد درون گفتمانی می کنیم .به آسیب ها ، عیب ها ، مشکلات و موانع […]

دین رحمانی و پیامبر رحمانی

سایت استان: اسماعیل آذری امروزه بیش از هر زمان نیاز داریم حکایت کنیم از دین رحمانی و پیغمبر رحمانی . در دنیایی که رسانه های غیر اسلامی، وجهه خشونت بار از دین را جلوه گری می کنند . دوستان نادان و غیر رحمانی هم ،مدام بر طبل خشونت ،کشتار و ترور می زنند ، لااقل […]

پربازديد