اسیب های اجتماعی

نقش دستگاه‌های فرهنگی در کاهش آسیب‌های اجتماعی

فرماندار شهرستان بویراحمد با اشاره به وضعیت آسیب‌های اجتماعی در حاشیه شهرها اظهار کرد: بررسی و رفع آسیب‌های اجتماعی امری مهم و ضروری بوده لذا توجه به این مهم باید در دستور کار تمامی مدیران و مسئولان مربوطه قرار گیرد.

پربازديد