اشغال سفارت

تحریف تاریخ انقلاب؛ جوابیه «اشغال سفارت،تسخیر لانه‌ی جاسوسی»

با توجه به درج مقاله ای تحت عنوان «اشغال سفارت،تسخیرلانه جاسوسی» در سایت استان که حاوی اشتباهات تاریخی بود، برخود لازم دیدم که نکاتی را یادآور شوم. نویسنده محترم مقاله در بند دوم از قول هاشم صباغیان مطلبی را تحت این عنوان که:«چرا هیچ سندی از روحانیون مبارز در سفارتخانه آمریکا کشف نشد؟»ارائه داده اند. […]

پربازديد