اشکان بنکدار جهرمی

رسانه ملی، اعتماد ملی

سایت استان: اشکان بنکدار جهرمی پس از انتخابات 24 خرداد و اقبال عمومی مردم به تغییر وضع موجود، در رأی حد اکثری خود به روحانی، محتمل به نظر می‌رسید که رویکرد رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی نیز شامل تغییر شود و با خواست مردم هماهنگ گردد. از این حیث گرچه رسانه ملی هیچگاه پیشگام نبوده […]

پربازديد