اصلاح طلبان دهدشت به خود بیایند

اصلاحیه ای بر «اصلاح طلبان دهدشت به خود بیایند»

سایت استان: فیض الله مومنی مقاله ی «اصلاح طلبان دهشت به خود بیایند» واکنش های متفاوتی را در فضای حقیقی و مجازی جامعه موجب گردید که این مسئله نشان از اهمیت «دیالوگ» در جامعه و حساس بودن مردم و فعالین سیاسی شهرستان کهگیلویه به آینده ی سیاسی شهر و دیارشان می باشد که به جهت […]

پاسخی به “اصلاح طلبان دهدشت به خود بیایند”

سایت استان: در پی درج مطلبی با عنوان ” اصلاح طلبان دهدشت به خود بیایند” یکی از کاربران سایت استان با نام مستعار “انصاف” یادداشتی را برای ما فرستاده است که در پی می آید: روزی پسری درویش با پسری توانگر بر سر گور پداران خود نشسته و از از احوال پدران خود در آن […]

پربازديد