اصلاح طلبان شورای شهر تهران

محسن هاشمی گزینه نهایی اصلاح طلبان برای شهرداری تهران

سایت استان: در جلسه چهارشنبه شب اصلاح طلبان شورای تهران؛ نامزد مورد اجماع آنها برای تصدی شهرداری تهران انتخاب شد. پس از ساعت ها بحث و تبادل نظر درباره برنامه های نامزدهای مطرح شهرداری تهران سرانجام اصلاح طلبان شورای شهر با اکثریت قاطع محسن هاشمی را کاندیدای نهایی خود برای شهرداری تهران معرفی کردند. بر […]

پربازديد