اصولگرایان در بویراحمد و دنا

تاکنون بویراحمد و دنا در هیچ دوره‌‍‌ای همچون این دوره تحقیر نشده است

مراد علی پیوند فرماندار اسبق دنا و یکی از کاندیداهای احتمالی اصولگرایان اذعان داشت: تاکنون شهرستان‌های بویراحمد و دنا در هیچ دوره‌‍ای همچون این دوره گذشته که دیگر رو به اتمام است، تحقیر نشده است و به طور حتم و با شناختی که از فضای موجود دارم حتی پیرزن زیلایی نیز از ورود هدایتخواه به این انتخابات خوشحال می شود.

پربازديد