اصول گرا

راهی به جز حمایت از روحانی نیست

به نظر می‌رسد خارج از گود نشستن بسیاری از ژنرال‌های اصول‌گرا در دو قوه انتخابی مقننه و مجریه بعد از 8 سال انحصار مطلق در توزیع قدرت، برای برخی از آن‌ها گران تمام شده و تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا ناکامی انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس را جبران کنند.

پربازديد