اظهار نامه مالیاتی

منابع مالیاتی استان سالانه 6درصد رشد دارد

مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: به رغم ضعیف بودن منابع مالیاتی ، ،سالانه در شناسایی منابع جدید مالیاتی 6 درصد رشد داریم. به گزارش سایت استان، سهراب امدادی فر در نشست با اصحاب رسانه گفت:به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و تکیه بر اقتصاد مبتنی بر مالیات به جای نفت،طرح جامع مالیاتی از سال 93 آغاز […]

پربازديد