اعتبارات استان ک ب

اعتبارات سال ۹۳، از مجموع اعتبارات سالهای ۹۱ و ۹۲ بیشتر بوده است/ این آمار مربوط به شرایط اقتصادی فعلی است نه سال های پرپول دوره‌ی قبل!

دومین استاندار بومی استان کهگیلویه و بویراحمد حالا با آرامش و اعتماد به نفس بیشتری از موفقیت ها و برنامه ریزی های صورت گرفته خود و تیم همراهش برای رشد و توسعه استان کهگیلویه وبویراحمد سخن می گوید و به استناد آماری که ارائه داد، غیر مستقیم نیز پاسخ انتقاداتی را می دهد که تاکنون […]

پربازديد