اعتبارات عمرانی

ظلمی دیگر در حق بویراحمد

فرماندار شهرستان بویراحمد گفت: تأمین و پرداخت حقوق کارکنان قرارداد عمرانی برخی ادارات کهگیلویه و بویراحمد از محل اعتبارات عمرانی ظلم به شهرستان بویراحمد است.

جابجایی اعتبارات در کهگیلویه و بویراحمد برای کسب 100 رأی انتخاباتی

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: اعتبارات پروژه‌های عمرانی در کهگیلویه و بویراحمد برای 100 رأی انتخاباتی بی‌جهت جابجا می‌شود که ضربه بزرگی به توسعه می‌زند.

اعتبارات عمرانی بویراحمد بیش از 489 میلیارد ریال اعلام شد

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اعتبارات عمرانی امسال شهرستان بویراحمد از محل استانی، دو سوم نفت و ماده 180 استانی 489 میلیارد و 700 میلیون ریال است.

پربازديد