اعتراض شدید دو تشکل‌دانشجویی

کناره گیری دو تشکل دانشجویی و اعتراض شدید به سیستم مدیریتی‌ دانشگاه علوم‌ پزشکی یاسوج

با توجه به رد صلاحیت‌ها در انتخابات‌های صورت گرفته در چند ماه اخیر در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خصوصاً رد صلاحیت‌های صورت گرفته اخیر در انتخابات شورای صنفی دانشگاه و همچنین وجود فضای غیر شفاف فرهنگی، دو تشکل دانشجویی  در اقدامی بی سابقه از تمامی فعایت های فرهنگی ، دانشجویی به نشانه اعتراض به وضع موجود […]

پربازديد