اعدام در ملا عام

نگاهی جامعه شناختی و حقوقی به مجازات اعدام در ملا عام

سایت استان: دارا کریمی نژاد* مقدمه : روز پنج شنبه، 3 نفر از متجاوزان به عنف، در دهدشت میدان 180 دستگاه در ملا عام به دار آویخته شدند . رویدادهایی این چنین، باعث می شود در ذهن این پرسش به وجود آید که آیا مجازات در ملاء عام، باعث کاهش جرایم خشنی مانند تجاوز به […]

پربازديد