افتخاری

یک کهگیلویه و بویراحمدی رئیس فدراسیون اسکی شد: افتخاری بر سکان ریاست فدراسیون اسکی نشست

مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکی برگزار و عبدی افتخاری به‌عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

نارضایتی گردشگران و شهروندان کهگیلویه و بویراحمد از آنتن‌دهی تلفن‌های همراه

اختلال و آنتن‌دهی نامطلوب شبکه تلفن همراه در استان کهگیلویه و بویراحمد سبب نارضایتی مردم از شرکت مخابرات شده ولی مدیران این شرکت وضعیت را مطلوب ارزیابی و این موضوع را رد می‌کند. اختلال در تلفن همراه و آنتن دهی نامطلوب تلفن همراه در استان کهگیلویه و وبیراحمد سبب نگرانی مردم از شرکت مخابرات شده […]

پربازديد