افزایش جمعیت

شرایط اقتصادی کشور برای افزایش جمعیت فراهم است

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شرایط اقتصادی کشور برای افرایش جمعیت فراهم است. محمد اسحاقی در همایش تبیین سیاست‌های کلی جمعیت مبتنی بر سلامت مادر و کودک در راستای ارتقای نرخ باوری کلی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 89 از سوی مقام معظم رهبری موظف به تهیه نقشه […]

پربازديد