افزایش قیمت

چرایی افزایش قیمت و کمبود مرغ در استان

در تمامی شهرها و استان‌ها مرغ از تمامی شهرها وارد می‌شود که مبادا بازار مرغ در یک استان یا یک شهر، تنها در انحصار عده خاص بیافتد تا از این طریق بتوانند قیمت را خود تعیین کنند و رفاه مردم رو بازیچه قرار دهند.

افزایش بی‌سابقه قیمت گوجه در بازار یاسوج

قیمت گوجه در بازار یاسوج به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. گرجه در میوه‌فروشی‌های شهر یاسوج به قیمت پنج هزار تومان به فروش می‌رسد. این افزایش قیمت طی ماه‌های اخیر کم سابقه بوده و موجبات نگرانی مردم و فروشندگان را فراهم کرده است. برخی از میوه‌فروشان فروشندگان خیابانی را دلیل گرانی میوه و بویژه گوجه می‌دانند. آنها نیز […]

پربازديد