افشا گری

جاوید: شورای دوره سوم تیم فوتبال شهرداری را منحل کرده بود

به گزارش سایت استان؛ جاوید با بیان اینکه زمانی که من شهردار شدم تمام قراردادهای تیم منعقد شده بود ، افزود: شورای شهر قبلی در مصوبه ای تیم را منحل کرده بود و حتی به تصویب کمیته انطباق فرمانداری هم رسیده بود اما شاید به علت فشارهایی که بر شهردار وقت وارد می شد، شهردار […]

پربازديد