افشین شاهرودی

برخی عکاسان از عشایر سواستفاده کردند/ شناخت عشایر عکسها را متفاوت‌تر می‌کند/ ناصرالدین شاه عکاس قابلی بود

افشین شاهرودی که خود پیشگام عکاسی و سردبیر نشریه عکاسی خلاق است گفتگویی را با حسن غفاری پیرامون عکاسی مستند و عکاسی از ایلات وعشایر ایران را انجام داده است که در پی می‌آید: به نظر شماعکاسی مستند اجتماعی چیست وعکاس مستند اجتماعی کیست؟ عکاس مستند اجتماعی کسی است که نسبت به مسائل انسانی واکنش […]

عکاسی، حافظه تاریخ

سایت استان: افشین شاهرودی* درسال 1876 جان تامپسون با کتاب «زندگی خیابانی در لندن» پا در مسیری در عکاسی گذاشت که امروزه پس از گذشت یک و نیم قرن طیف بسیار وسیعی از عکاسان همواره آن را دنبال می کنند. آن کتاب که متن آن را آدلف اسمیت نوشته بود مجموعه عکس هایی بود اززندگی […]

پربازديد