اقتصاد مقاومتي

اولویت اصلی دولت تکمیل پروژه های نیمه تمام است

سایت استان: استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: اولویت اصلی دولت تکمیل پروژه های نیمه تمام است. سید حسین صابری که روز 13 دی ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه سخن می گفـت، افزود:دولت مصمم است تا در فرصت باقی مانده پرو‍ژه های نیمه تمام مهر ماندگار و مصوبات سفر را تکمیل و از ساخت پرو‍‍ژه […]

پربازديد