اقتصاد گردشگری

وقتی گردشگری سی‌سخت به دنیا نیامده به کما می‌رود

به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم‌حمایت دستگاه‌های اجرایی ، ورود گردشگران تاکنون تأثیری در اقتصاد سی‌سخت نداشته است و کمبود امکانات و رشد گردشگران در آینده نزدیک سبب فرار گردشگران از این منطقه می‌شود.

پربازديد