اقدام عاجل

به بهانه ارائه “GSM روستایی”…

شرکت مخابرات با وعده و وعیدهایی همچون تلفن همراه روستایی (GSM روستایی) و غیره، زیرساخت تلفن ثابت روستایی که ضریب بهره مندی ازآن درسطح استان چشمگیر بود، را به کلی نابود کرد و با طرحی ضربتی، تمامی کابل ها و پایه های تلفن ثابت روستایی را با بکارگیری نیروهای کاردان! و هر آنچه در توان داشتند، از بیل مکانیکی گرفته تا تراکتور و قیچی و دستگاه برش و …نسبت به جمع آوری و از بین بردن امکانات تلفن ثابت روستایی اقدام کردند.

پربازديد