اقدام علیه لعنت دهم

نمایش «اقدام علیه لعنت دهم» در یاسوج به روی صحنه می رود

نمایش «اقدام علیه لعنت دهم» توسط گروه تئاتر چیستی در یاسوج به روی صحنه می رود. سرپرست گروه چیستی در این خصوص گفت: این نمایش یک مونولوگ است که با یک پرسوناژ از ۱۸ تا ۲۱ دیماه در سالن پلاتوی حسین پناهی باسوج بر روی صحنه می رود. علی نرگس نژاد افزود: نمایش «اقدام علیه […]

پربازديد