الزامی شدن

الزامی شدن مشاوره روانشناسی و ژنتیک، پیش از ازدواج

ارائه برگه مشاوره‌های روانشناسی پیش از ازدواج و مشاوره ژنتیک برای ثبت ازدواج در دفترخانه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد اجباری شد.

پربازديد