الماس مجیدی کرائی

«مجیدی‌کرائی» مدیر بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان شد

با برگزاری مراسم تکریم و معارفه ای با حضور عضو هیات مدیره و مدیرامور شعب استان های بانک قرض الحسنه مهر ایران، از زحمات مصطفی پور تقدیر و الماس مجیدی کرائی، مسئولیت مدیریت شعب استان این بانک در استان را عهده دار شد. مراسم در فضای صمیمی برگزار شد، به گونه ای که توکلی، مدیر […]

پربازديد