الهه شکیبایی

مشاور فرماندار کهگیلویه منصوب شد

مشاور فرماندار شهرستان کهگیلویه درامور بانوان با حکم علی پوزش ، عالی ترین مقام اجرایی دولت تدبیرو امید در شهرستان منصوب شد. در بخشی از این حکم خطاب به سرکار خانم الهه شکیبابی آمده است: باعنایت به مراتب تعهد وتجارب ارزشمند وموثرشما درحوزه مسائل مربوط به امور بانوان واهمیت سیاست گذاری ،تلاش درجهت تحکیم وتعالی […]

پربازديد