الیاس چراغزاده

ساختمانهای مجلل و خودروهای گرانقیمت دردی را از ما دوا نمی‌کند

نشست عذرخواهی از دکتر اردوان شهبازی جراح و متخصص بیمارستان شهید بهشتی، به مسائل مهم و فرهنگی استان منتهی شد. جامعه پزشکان از یک سو و ریش سفیدان شهر یاسوج از سوی دیگر دو هدف را نشانه گرفتند، یکی فرهنگ عمومی و دیگری رسانه‌های محلی. به گزارش سایت استان، دکتر اردوان شهبازی در این نشست […]

پربازديد