امامزاده حمزه

سارق صندوق امامزاده حمزه بازداشت و همان روز آزاد شد!

سایت استان: خشنواطاقت شنبه شب حوالی ساعت ۲۳صندوق نذورات امامزاده حمزه (ع)در سرفاریاب توسط سارق حرفه ای باز شد ومقدار زیادی پول از این صندوق برداشته شد.   به گفته خادم امامزاده سارق با یک دستگاه پژو۴۰۵در کنار صندوق سر جاده روبروی حرم به مدت طولانی پارک کرده بود که ایشان را به شک انداخته […]

پربازديد