امامزاده سلطان مهدی

امامزاده ای در دل شهر و بی نصیب از توجه مسئولان

سایت استان: امامزاده سلطان مهدی (ع) ازنوادگان امام سجاد(ع) که درمرکزشهردهدشت، پشت شهرداری دهدشت، خیابان کارگرواقع شده ودارای گنبدی گچی که منازل مسکونی اطراف آن را احاطه کرده اند می باشد. امام زاده ای که برسیمای آن گرد فراموشی نشسته است و مورد بی توجهی مفرط مسئولان قرار گرفته است. سید رحمت اله هادی اصل […]

پربازديد