امامزاده یوسف

برگزاری مراسم اربعین حسینی در سوق/تصاویر

مراسم اربعین حسینی مردم شهرسوق پرشورتر از سالهای گذشته برگزار شد. مراسم اربعین حسینی شهر سوق که با حضورمسئولین ادارات شهرستان کهگیلویه وشهرسوق واقشار مختلف مردم این شهر برگزارشد. مسیر 13کیلومتری از امامزاده یوسف (ع)شهر سوق تا امامزاده پیر شهید (ع) در روستای بلوط بنگان را با پای پیاده طی وبار دیگر جلوهای زیبا از […]

پربازديد