امامزادگان بی بی خاتونین

استقبال نمادین کاروان علی بن موسی الرضا (ع)/ عکس: عزت اله محسنی پور

زائرین امامزادگان بی بی خاتونین (س) با پای پیاده در ساعت 16 روز جمعه 7 شهریور 93 بعد از طی قسمتی از محل عبور امام رضا (ع) در صحن امامزادگان بی بی خاتونین (س) گرد هم آمدند

پربازديد