امام جمعه موقت تهران

آغاز دخالت در نحوه چینش کابینه روحانی از تریبون نمازجمعه

سایت استان: امام جمعه موقت تهران به رییس جمهور منتخب توصیه کرد که از انتخاب وزیر علوم یا روسای دانشگاه‌هایی که بوی فتنه می‌دهند، جلوگیری کند.این در حالی است که انتخاب کابینه جز اختیارات رییس جمهور است و دیگران حق دخالت در نحوه چینش آنرا ندارند و از سوی دیگر لازم به ذکر است که […]

پربازديد