امام جمعه موقت گچساران

تفکیک جنسیتی در تالارهای استان رنگ و بوی جدی گرفت

امام جمعه موقت گچساران، خواستار تفکیک جنسیتی در تالارهای عروسی این شهرستان طی مدت سه ماه شد.

پربازديد