امدادرسانی

پوشش امدادی شهرستانی 132 هزار نفری تنها با یک پایگاه امداد جاده‌ای

شهرستان 132 هزارنفری کهگیلویه که زلزله خاموش سوانح و حوادث رانندگی در محورهای ارتباطی دارد تنها به‌وسیله یک پایگاه جاده‌ای امدادرسانی می‌شود

پربازديد