امرالله جهانبین

جوابیه ای بر یادداشت «ا نحصار طلبی ایل»

نگارنده محترم مطلب «ا نحصار طلبی ایلی» با سلام و سپاس از راهنمایی های کلیدی تان،پر واضح است که هر نویسنده ای در آغاز مسیر پر تلاطم نوشتار،متحمل سختی هایی خواهد شد که رفع نقص این مهم تنها از راه توصیه های منتقدین و بزرگواران اهل فن در جهت برطرف نمودن آنها میسر می گردد […]

پربازديد