امرالله نصرالهی

دفترچه خاطرات ایرج افشار و لویاتانی به نام دولت

سایت استان: امرالله نصرالهی دیر زمانی نیست که محمد رضا شفیعی کدکنی دوست نازنین و عزیز مرحوم ایرج افشار،ایرانشناس بزرگ، درباره دفتر یادداشت‌ها و کسان و دوستان و دلسوختگان عرصه فرهنگ که با آن مرحوم مراوده ای بی پایان داشتند در مقالی آورده است: هرکس که از دفتر مرحوم ایرج افشاربرگی بگشاید در آنجا فهرستی […]

به احترام او که مرد میزان است

سایت استان: امراله نصرالهی دکتر اسلامی ندوشن را از یاد نبریم؛ “ایران ذاتاً یک کشور فرهنگی است، همانگونه که کویت سرزمین نفت و کوبا سرزمین شکر است.” ایران، اقلیم تضادها و تنهایی هاست. گویی تنها سرزمینی است که هم جان پریشانی داشته و هم کاردان کاملی بوده. جان پریشانش را در “دو قرن سکوت” زیسته […]

پربازديد