امراله جهانبین

«انحصار طلبی ایل»

سایت استان: سعید پرندوار نگرشی از کتاب ایل و خانواده ( امراله جهانبین ) جناب آقای امراله جهانبین مولف کتاب ایل و خانواده ، ضمن تشکر از حضرتعالی که در چنین شرایط کهولت سنی ، مشغله ذهنی و فکری به نحو احسنت رسالت خود را انجام و ادای دین نموده اید . اما چه خوب […]

پربازديد